Stockholm-Åre över Sundsvall E4/E14

Total sträcka 716 km.
Stockholm-ÅreStorlien

Betydande orter på vägen är:  (Alla avståndsangivelser avser avståndet från Stockholm.)
1.Uppsala 71 km, www.uppsala.se
2.Tierp 128 km, www.tierp.se
3.Gävle 173 km, www.gavle.se
4.Söderhamn 247 km, www.soderhamn.se
5.Hudiksvall 297 km, www.hudiksvall.se
6.Sundsvall 377 km, www.sundsvall.se
7.Matfors 384 km, sv.wikipedia.org/wiki/Matfors
8.Bräcke 487 km, www.bracke.se
9.Östersund 558 km, www.ostersund.se
10. Krokom 576 km, www.krokom.se
11. Åre 653 km, www.are.se
12. Duved 663 km, www.are.se
13. Storlien 716 km, www.storlien.se

Vägsträckning: Huvudvägen E4 upp till Sundsvall 377 km, sv.wikipedia.org/wiki/E4, beskriven i avsnittet Stockholm-Haparanda samt E14 från Sundsvall till Storlien sv.wikipedia.org/wiki/E14 339 km.

De natursköna delarna efter huvudvägen är:

1.222 km: Området med rastplatser både i, norr och söder om Tönnebro 49 km norr om Gävle, alla vid mindre sjöar.

2.398 km: Vägen går utefter Stödesjön fram till Stöde sv.wikipedia.org/wiki/Stöde med vacker utsikt över vattnet på vänster sida.

3.449 km: Vägen utefter Borgsjön fram till avtagsvägen mot Ånge. För Ånge se Stockholm-Åre via Ljusdal/Ånge.

4.510 km: Vägen mellan Gällö sv.wikipedia.org/wiki/Gällö och Pilgrimstad 13 km www.pilgrimstad.se.

5.619 km: Vägen mellan Mörsil www.morsil.se och Undersåker 24 km sv.wikipedia.org/wiki/Undersåker erbjuder en vacker utsikt, först mot sjön Liten och sedan efter Indalsälvens dalgång till vänster om vägen.

6.658 km: Samhället Åre www.are.se med utsikten över fjällvärlden.

Natursköna alternativvägar eller avstickare:

Uppsala-Gävle 102 km 

  1. Uppsala-Harbo-Östervåla-Gysinge-Hedesunda-Gävle

Totalt 129 km.

72 km: Direkt norr om Uppsala kör av mot väg R55 (Enköping) och sedan efter ca 2 km ta väg L272 norrut mot Gysinge 75 km, www.gysinge.se.Gysinge ligger precis öster om Färnebofjärdens nationalpark https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#.Vn6McUu9iWt och bildar entré till densamma. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Gå gärna runt i Gysinge och besök forsarna strax söder och sydost om samhället. Fortsätt från Gysinge mot Hedesunda sv.wikipedia.org/wiki/Hedesunda på väg R56 16 km eller ta den vackra omvägen 31 km över Hadeholm. Vägen passerar över Dalälven strax innan Hedesunda. Avståndet från Hedesunda till Gävle är 38 km. Förslag 1 är 27 km (42 km över Hadeholm) längre än huvudvägen.

2. E4-Söderfors-Gävle

Totalt 51 km.

121 km: En avstickare till Söderfors 14 km vid avfart Söderfors sv.wikipedia.org/wiki/Söderfors är värt besväret. Från Söderfors kan man nå förslag 1 vid Hadeholm 21 km, åka tillbaka till E4 14 km eller köra väg L763/L509 över Finnböle, Hästbo, Sälgsjön till Gävle 37 km.

3. E4-Älvkarleby-Skutskär-Gävle

Totalt 37 km

136 km: Inte förenligt med förslag 1, efter 65 km från Uppsala, vid avfart 195 Mehedeby/Dragon Gate kör väg L291 mot Älvkarleby 12 km. I Älvkarleby http://sv.wikipedia.org/wiki/Älvkarleby, kör vägen över Laxön, passera Dalälven https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalälven och sedan vidare mot Skutskär https://sv.wikipedia.org/wiki/Skutskär, 8 km. Från Skutskär är det 19 km till Gävle. Förslag 3 är 8 km längre än huvudvägen.

Uppsala-Söderhamn

Totalt 176 km

Uppsala-Harbo-Östervåla-Gysinge-Österfärnebo-Årsunda-Sandviken-Ockelbo-Lingbo-Stråtjära-Bergvik-Söderhamn

Totalt: 192 km

72 km: Direkt norr om Uppsala kör av mot väg R55 (Enköping) och sedan efter ca 2 km ta väg L272 norrut mot Gysinge 75 km, www.gysinge.se. Gysinge ligger precis öster om Färnebofjärdens nationalpark https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#.Vn6McUu9iWt och bildar entré till densamma. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Gå gärna runt i Gysinge och besök forsarna strax söder och sydost om samhället. Fortsätt därefter på väg L272 till Sandviken 47 km. 9 km innan Sandviken går vägen ut på broar över Storsjön och vidare på en grusås in till Sandviken, www.sandviken.se. Här kan anslutning ske till/från E4 Gävle 22 km. Fortsätt på väg L272, där man kommer till sjön Öjaren på höger sida efter 8 km. Efter ytterligare 25 km kommer man till Ockelbo, www.ockelbo.se, vid sjön Vreten. Fortsätt sedan vägen i 27 km förbi Lingbo och efter 9 km, ta av höger mot Bergvik, Stråtjära. Direkt efter avtagsvägen ligger Härnebosjön på vänster sida. Till Bergvik är det 21 km och ca 5 km innan Bergvik passerar man Gullberg som har en strålande utsikt åt söder, sv.wikipedia.org/wiki/Bergvik. Det är inte så lätt att hitta upp på berget, man måste komma norrifrån via Lynäsvägen och försöka hitta den lilla grusväg som leder upp på berget. Där grusvägen har sin sydligaste punkt finns en grusplan och en stig leder bort till utsiktsplatsen. Bergvik ligger mellan sjöarna Bergviken och Marmen. Efter Bergvik är det 12 km till Söderhamn och E4. Förslag 1 är 16 km längre än huvudvägen.

Gävle-Söderhamn 74 km

1.Gävle-Hamrångefjärden-Hagsta-Ljusne-Sandarne-Söderhamn

Totalt 84 km.

173 km: Kör gamla E4:an, kustvägen till Söderhamn. Denna väg inleds efter 3 km med en avstickare 11 km till Bönan, sv.wikipedia.org/wiki/Bönan som ligger vid kusten norr om Gävle med fiskehamn och fyrplats. Vägen passerar Hamrånge, www.hamrange.se, Ljusne, www.ljusne.se och Sandarne, sv.wikipedia.org/wiki/Sandarne för att sedan komma till Söderhamn. Man kan ansluta till denna väg längre norrut, vid andra avfarter från huvudvägen, bl.a. vid Hagsta 31 km från Gävle. Detta förslag är 10 km längre än huvudvägen.

2.Gävle-Sandviken-Ockelbo-Lingbo-Stråtjära-Bergvik-Söderhamn

Totalt 102 km.

173 km: Ej förenligt med förslag 1. Kör till Sandviken på väg R68 och sedan ta av mot Ockelbo på väg L272. Efter 8 km kommer man till sjönÖjaren på höger sid. Efter ytterligare 25 km anländer man till Ockelbo, www.ockelbo.se, vid sjön Vreten. Fortsätt sedan vägen i 27 km, förbi Lingbo och efter 9 km, ta av höger mot Bergvik, Stråtjära. Direkt efter avtagsvägen ligger Härnebosjön på vänster sida. Till Bergvik är det 21 km och ca 5 km innan Bergvik passerar man Gullberg som har en strålande utsikt åt söder, sv.wikipedia.org/wiki/Bergvik. Det är inte så lätt att hitta upp på berget, man måste komma norrifrån via Lynäsvägen. Bergvik ligger mellan sjöarna Bergviken och Marmen. Efter Bergvik är det 12 km till Söderhamn och E4. Förslag 1 är 16 km längre än huvudvägen. Detta förslag är 28 km längre än huvudvägen.

3.E4-Stråtjära-Bergvik-Söderhamn

Totalt 34 km.

225 km: Ta av vid Tönnebroavfarten nr 203 in på R83 och kör till Stråtjära 13 km. Ta här till vänster mot Bergvik sv.wikipedia.org/wiki/Bergvik, ca 5 km innan Bergvik passerar man Gullberg som har en strålande utsikt åt söder. Det är inte så lätt att hitta upp på berget, man måste komma norrifrån via Lynäsvägen. Bergvik ligger mellan sjöarna Bergviken och Marmen. Efter Bergvik är det 12 km till Söderhamn och E4. Förslag 3 är 21 km längre än huvudvägen.

Söderhamn-Hudiksvall 50 km

Följ huvudvägen

Hudiksvall-Sundsvall 80 km

1.Anslutning till Stockholm-Åre/Storlien över Ljusdal/Ånge eller Svenstavik via R84. Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal 56 km

294 km: Strax söder om Hudiksvall vid avfart 214 kan man välja att ta av och köra västerut på R84 mot Ljusdal 56 km via Delsbo 30 km och i Ljusdal välja huvudvägen Stockholm-Åre/Storlien över Ljusdal/Ånge eller Stockholm-Åre/Storlien över Svenstavik. Se dessa vägar, som behandlas separat.

På R84:

  1. 3 km efter Sörforsa:

a, runt sjön Sördellen 19 km innan Delsbo. Ta i så fall av mot Norrbo 20 km strax efter Forsa kyrka, passera Näsviken efter 5 km och välj att efter ytterligare 11 km i Hålsjö fortsätta mot Norrbo 8 km passera mot Bjuråker 5 km och där ta till vänster mot Delsbo 8 km. Denna omväg erbjuder vacker utsikt och möjligheter till rast och badplatser och är 11 km längre än R84.

b, även köra runt Norrdellen genom att ta av till höger i Hålsjö mot Gammelsträng 3 km och vidare till korsningen någon km därefter för att hålla till vänster in på grusvägen runt sjön åka mot Moviken 22 km. Väl i Moviken kör mot Delsbo 22 km. Vägen erbjuder en ännu längre sträcka av utsikt och badmöjligheter och är 41 km längre än R84.

 

2.Hudiksvall-Hornslandet-Strömsbruk-Harmånger

Totalt 106 km.

 

297 km: Gör en avstickare ut till Hornslandets yttersta uddar med Hölicks och Kuggörarnas fyrplatser. Från Hudiksvall till avtagsvägen mot Kuggören är det 22 km, därefter åker man rakt österut mot Kuggören 8 km eller söderut mot Hölick 10 km. Vägen fram går genom Hornslandets skogar, men bryter upp när man kommer till fyrplatserna. det finns ingen alternativväg på tillbakavägen förrän man passerat avtagsvägen tillbaka mot Hudiksvall och kommer till Rogsta kyrka, här kan man välja att köra norrut mot Välsta 4 km (grusväg). Väl i Via/Välsta tar man till vänster och sedan direkt upp på huvudvägen eller kör åt höger över Strömsbruk 13 km och Harmånger sv.wikipedia.org/wiki/Harmånger ytterligare 9 km. Efter Strömsbruk går vägen vackert på broar mellan Norrsjön och Sörsjön. Man kan också göra en avstickare 3 km efter Strömsbruk ned till Stocka och Rönnskärs fiskeläge sv.wikipedia.org/wiki/Stocka 3 km. Total utflykt om man besöker båda fyplatserna på Hornslandet och kör över Strömsbruk är 106 km. Det är 84 km längre än att följa huvudvägen.

 

3.E4-Strömsbruk-Harmånger

Totalt 28 km.

 

310 km: Kör av vid avfart Via/Strömsbruk 13 km och och Harmånger sv.wikipedia.org/wiki/Harmånger ytterligare 9 km. Efter Strömsbruk går vägen vackert på broar mellan Norrsjön och Sörsjön. Man kan också göra en avstickare 3 km efter Strömsbruk ned till Stocka och Rönnskärs fiskelägesv.wikipedia.org/wiki/Stocka 3 km. Detta förslag är 12 km längre än huvudvägen.

 

Sundsvall-Matfors 7 km

 

Följ huvudvägen.

 

Sundsvall-Krokom 199 km

 

  1. Sundsvall-Indal-Bispgården-Hammarstrand-Stugun-Östersund

Totalt 197 km.

 

380 km: Följ R86 till Indal https://sv.wikipedia.org/wiki/Indal 24 km och fortsätt sedan i Indalsälvens dalgång. Vägen följer dalgången till ca 11 km efter Stugun https://sv.wikipedia.org/wiki/Stugun, men övergår i Bispgården https://sv.wikipedia.org/wiki/Bispgården till R87 och därefter passeras Hammarstrand https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarstrand efter 19 km. Totalt alltså 137 km innan den viker av mot Östersund 43 km. En mycket vacker väg, väl värd den omväg den är jämfört med att köra E14. Den är 20 km längre än huvudvägen

 

2.Sundsvall-Indal-Bispgården-Hammarstrand-Stugun-Lit-Krokom

Totalt 226 km.

 

Alternativ till ovanstående är att där R87 viker av från Indalsälven, 12 km efter Stugun, köra av till höger mot Midskog 7 km, men efter 2 km köra över kraftverksdammen till älvens norra sida, följ skylt Nyby 19 km, men ta direkt till vänster efter dammen håll till vänster in på grusvägen och kör mot Lit https://sv.wikipedia.org/wiki/Lit_(tätort) 35 km. Vägen går vackert utefter stranden långa sträckor. Från Lit kör man sedan till Krokom och huvudvägen förbi Kattstrupeforsen 27 km. Alternativet är 27 km längre än huvudvägen.

 

Matfors-Bräcke 103 km

 

1.Torpshammar-Flataklocken-Torpshammar

Totalt 34 km.

 

425 km: I Torpshammar https://sv.wikipedia.org/wiki/Torpshammar 41 km från Matfors gör en avstickare till Flataklockenhttp://www.ange.se/4.3f6678aa1165eefef9880001665.html, 17 km som kallas Sveriges Geografiska Mittpunkt, berget är 465 m.ö.h. Följ skyltar mot Sveriges Mitt.

 

Matfors-Östersund 174 km

 

1.Torpshammar-Kälarne-Stugun-Östersund

Totalt 187 km.

 

425 km: I Torpshammar sväng av till höger mot Gimåfors 30 km. Vägen följer Gimåns vattensystem med ett flertal sjöar med fina bad och rastställen. 3 km efter Gimåfors ansluter vägen till L320 där man tar till vänster och kör till Kälarne https://sv.wikipedia.org/wiki/Kälarne 46 km. I Kälarne kör man in till höger på väg 323 mot Hammarstrand 27 km. Ta sedan av till vänster 2 km efter Kälarne mot Stugun 39 km och ansluta till R87 där. Härifrån är det sedan 67 km till Östersund. Hela förslaget är 54 km längre än huvudvägen.

 

Matfors-Krokom 192 km

 

  1. Torpshammar-Kälarne-Stugun-Lit-Krokom

Totalt 196 km.

 

425 km: I Torpshammar sväng av till höger mot Gimåfors 30 km. Vägen följer Gimåns vattensystem med ett flertal sjöar med fina bad och rastställen. 3 km efter Gimåfors ansluter vägen till L320 där man tar till vänster och kör till Kälarne https://sv.wikipedia.org/wiki/Kälarne 46 km. I Kälarne kör man in till höger på väg 323 mot Hammarstrand 27 km. Ta sedan av till vänster 2 km efter Kälarne mot Stugun 39 km och ansluta till R87 där.

 

Man kan också efter Stugun fortsätta i Indalsälvens dalgång. Alternativet är då att där R87 viker av från Indalsälven, 12 km efter Stugun, köra av till höger mot Midskog 7 km, men efter 2 km köra över kraftverks-dammen till älvens norra sida, följ skylt Nyby 19 km, men ta direkt till vänster efter dammen håll till vänster in på grusvägen och kör mot Lit https://sv.wikipedia.org/wiki/Lit_(tätort) 35 km. Vägen går vackert utefter stranden långa sträckor. Från Lit kör man sedan till Krokom och huvudvägen förbi Kattstrupeforsen 27 km. Alternativet är 45 km längre än huvudvägen.

 

Bräcke-Östersund 71 km

 

Följ huvudvägen.

 

Östersund-Åre 95 km

 

1.Östersund-Frösön-Ytterån

Totalt 33 km.

 

558 km: Tur över Frösön https://sv.wikipedia.org/wiki/Frösön och anslut till huvudvägen vid Ytterån https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterån 33 km. Förslaget är 2 km kortare än huvudvägen.

 

Krokom-Åre 77 km

1.E14-Nälden-Alsen-Mörsil

Totalt 42 km.

 

583 km: Vid Näskott kyrka ta av till höger mot Alsen http://www.alsen.org, 21 km, de sista 8 km innan Alsen följer vägen vackert Alsensjöns norra strand med en vid vy över åkrarna. Alsens kyrka ligger vackert på en höjd och blickar ned mot sjön. Fortsätt fram till huvudvägen 18 km och sedanMörsil http://www.morsil.se 3 km. Detta förslag är 6 km längre än huvudvägen.

 

2.Undersåker-Edsåsdalen-Ottsjö-Vålådalen-Undersåker

Totalt 87 km.

 

639 km: Avstickare i Undersåker https://sv.wikipedia.org/wiki/Undersåker, leder till en rad fritidsområden. Direkt efter passagen över Indalsälvenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Indalsälven kan man ta till höger mot Edsåsdalen 8 km, med vandringsleder och skidbackar. Från Edsåsdalenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Edsåsdalen kan man nå Renfjället 986 m.ö.h.. Fjället ligger söder om Åresjön https://sv.wikipedia.org/wiki/Åresjön och är en fin utsikt från Åre by. Det är också ett populärt fjäll för snöskoterutflykter från Åre. Väl uppe på fjället ser man norrut Åreskutan 1420 m.ö.h. och Mullfjället 1031 m.ö.h. vid Duved. Tillbaka till Vålådalsvägen kommer man efter ytterligare 7 km till avtagsvägen mot Trillevallen 1 km åt höger med vandring och skidåkning på Välliste 1025 m.ö.h. och efter ytterligare 4 km, avtagsvägen mot Ottsjö 6 km åt höger. Ottsjö ligger vackert belägen vid Ottsjön med Ottfjället 1265 m.ö.h. i fonden. www.ottsjo.com och slutligen efter ytterligare 15 km kommer man fram till Vålådalenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Vålådalen, som ligger 29 km från Undersåker om man kör direkt utan avstickare. Vålådalens fjällstation är utgångspunkt för vandringar i Vålådalens Naturreservat http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/are/valadalen/Pages/index.aspx till bl.a. Ottfjället, Anaris-, Lunndörrs- och Bunnerfjällen, 1265 m.ö.h., 1423 m.ö.h., 1526 m.ö.h. resp. 1626 m.ö.h. Denna avstickare med besök i Edsåsdalen, Trillevallen och Ottsjö på väg till Vålådalen är 87 km.

 

Åre-Duved 10 km

 

Följ huvudvägen.

 

Duved-Storlien 53 km

 

  1. E14-Tännforsen-E14

Totalt 16 km.

 

666 km: 3 km efter Duved ta L322 norrut och besök Tännforsen 8 km www.tannforsen.se.

 

  1. E14-Storulvån-Handöl-E14

Totalt 39 km.

 

698 km: Ta till vänster och gör en avstickare till dels Storulvåns fjällstation https://sv.wikipedia.org/wiki/Storulvåns_fjällstation, 17 km som utgångspunkt för vandringar till Snasahögarna 1463 m.ö.h, Blåhammaren 1163 m.ö.h. och Sylarna 1728 m.ö.h. (1762 m.ö.h. i Norge) och dels på tillbakavägen till Handöl https://sv.wikipedia.org/wiki/Handöl och Handölforsarna 14 km. Parkering kan ske vid Handöl Täljstensmuseum. Efter besöket är det 8 km till huvudvägen.

 

Hitta vackra vägar i Sverige!