Innehåll

Sidornas Innehåll

Inledningsvis beskrivs huvudvägar till vanliga resmål, med startpunkt från våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt med huvudvägarna ges tips om alternativvägar och avstickare till intressanta platser. Betoningen ligger på att beskriva natursköna alternativ snarare än kulturella sevärdheter. Sidorna är under ständig komplettering så med tiden kommer alltmer av landet att täckas in.

Sidorna är under bearbetning. Eftersom Sverige är stort och det finns många vackra vägar, tar arbetet tid, vi hoppas att ni har förståelse och tålamod med detta.

Det är svårt att fullständigt beskriva vårt land och alla dess fantastiska sevärdheter, så i anspråkslöshetens namn tas gärna tips emot om andra sevärdheter som vi inte fått med. Maila gärna dessa tips till admin@beautifulroads.se. Tänk dock på att sevärdheter som ligger långt från de huvudvägar som här beskrivs inte tagits med ännu p.g.a. just avståndet till huvudvägen.

 

 

Hitta vackra vägar i Sverige!