Åre – över Ljusdal/Ånge

Stockholm-Åre/Storlien

över Ljusdal/Ånge

E4/R83/E14

Total sträcka: 705 km

 

Alla avståndsangivelser avser avståndet från Stockholm

 

Betydande orter på vägen är:

1.Uppsala 71 km, www.uppsala.se

2.Tierp 128 km, www.tierp.se

3.Gävle 173 km, www.gavle.se

4.Bollnäs 267 km, www.bollnas.se

5.Ljusdal 331 km, www.ljusdal.se

6.Ånge 438 km, www.ange.se

7.Bräcke 475 km, www.bracke.se

8.Östersund 546 km, www.ostersund.se

9.Krokom 564 km, www.krokom.se

  1. Åre 642 km, www.are.se
  2. Duved 652 km, www.are.se
  3. Storlien 705 km, www.storlien.se

 

Vägsträckning: E4 upp till Tönnebro 217 km beskriven i avsnittet Stockholm-Haparanda E4 mot Haparanda, R83 till Ånge 222 km samt E14 från Ånge till Storlien 267 km beskriven i avsnittet Stockholm-Åre/Storlien över Sundsvall. Vägen mellan Kilafors och Ånge följer i stora delar norra stambanans sträckning.

Andra vanliga resmål än Åre/Storlien med delvis samma huvudväg:

438 km: I Ljusdal kan man antingen åka till Åre/Storlien över Svenstavik eller 4 km efter Kårböle köra rakt fram mot Sveg 107 km för vidare färd mot Funäsdalen, Vemdalen och Lofsdalen, se vidare Stockholm- Åre/Storlien över Svenstavik.

De natursköna delarna efter huvudvägen är:

1.222 km: Området med rastplatser både i, norr och söder om Tönnebro 49 km norr om Gävle, alla vid mindre sjöar.

2.311 km: Strax innan Järvsö www.jarvso.se har vägen en vacker vy ned mot Ljusnans sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnan dalgång.

3.331 km: Vägens sträckning genom Ljusdal på Ljusnans norra sida.

4.356 km: Vägens sträckning strax före och genom Hennan.

5.388 km: Ramsjö

6.420 km: Östavall

7.498 km: Vägen mellan Gällö sv.wikipedia.org/wiki/Gällö och Pilgrimstad 13 km www.pilgrimstad.se.

8.607 km: Vägen mellan Mörsil www.morsil.se och Undersåker 24 km sv.wikipedia.org/wiki/Undersåker erbjuder en vacker utsikt, först mot sjön Liten och sedan efter Indalsälvens dalgång till vänster om vägen.

9.643 km: Samhället Åre www.are.se med utsikten över fjällvärlden.

 

Natursköna alternativvägar eller avstickare:

Stockholm-Uppsala 71 km

Se beskrivning sevärdheter runt Stockholm.

Uppsala-Gävle 102 km

1.Uppsala-Harbo-Östervåla-Gysinge-Hedesunda-Gävle

Totalt 129 km.

 

72 km: Direkt norr om Uppsala kör av mot väg R55 (Enköping) och sedan efter ca 2 km ta väg L272 norrut mot Gysinge 75 km, www.gysinge.se. Gysinge ligger precis öster om Färnebofjärdens nationalpark https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#.Vn6McUu9iWt och bildar entré till densamma. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Fortsätt från Gysinge mot Hedesunda sv.wikipedia.org/wiki/Hedesunda på väg R56 16 km eller ta den vackra omvägen 31 km över Hadeholm. Vägen passerar över Dalälven strax innan Hedesunda. Avståndet från Hedesunda till Gävle är 38 km. Förslag 1 är 27 km (42 km över Hadeholm) längre än huvudvägen.

 

2.E4-Söderfors-Gävle

Totalt 51 km.

 

121 km: En avstickare till Söderfors 14 km vid avfart Söderfors sv.wikipedia.org/wiki/Söderfors är värt besväret. Från Söderfors kan man nå förslag 1 vid Hadeholm 21 km, åka tillbaka till E4 14 km eller köra väg L763/L509 över Finnböle, Hästbo, Sälgsjön till Gävle 37 km.

 

3.E4-Älvkarleby-Skutskär-Gävle

Totalt 37 km

 

136 km: Inte förenligt med förslag 1, efter 65 km från Uppsala, vid avfart 195 Mehedeby/Dragon Gate kör väg L291 mot Älvkarleby 12 km. I Älvkarleby http://sv.wikipedia.org/wiki/Älvkarleby, kör vägen över Laxön, passera Dalälven https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalälven och sedan vidare mot Skutskär https://sv.wikipedia.org/wiki/Skutskär, 8 km. Från Skutskär är det 19 km till Gävle. Förslag 3 är 8 km längre än huvudvägen.

 

Uppsala-Bollnäs 196 km

 

1.Uppsala-Harbo-Östervåla-Gysinge-Österfärnebo-Årsunda-Sandviken-Ockelbo-Lingbo-Kilafors

Totalt 200 km.

 

72 km: Direkt norr om Uppsala kör av mot väg R55 (Enköping) och sedan efter ca 2 km ta väg L272 norrut mot Gysinge 75 km, www.gysinge.se. Gysinge ligger precis öster om Färnebofjärdens nationalpark https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#.Vn6McUu9iWt och bildar entré till densamma. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Fortsätt därefter på väg L272 till Sandviken 47 km. 9 km innan Sandviken går vägen ut på broar över Storsjön och vidare på en grusås in till Sandviken, www.sandviken.se. Här kan anslutning ske till/från E4 Gävle 22 km. Fortsätt på väg L272, där man kommer till sjön Öjaren på höger sida efter 8 km. Efter ytterligare 25 km kommer man till Ockelbo,www.ockelbo.se, vid sjön Vreten. Fortsätt sedan vägen i förbi Lingbo 18 km och anslut till huvudvägen vid Kilafors 21 km, för fortsatt färd mot Bollnäs. Detta alternativ är 21 km längre än huvudvägen

 

2.Uppsala-Harbo-Östervåla-Gysinge-Österfärnebo-Årsunda-Sandviken-Ockelbo-Lingbo-Stråtjära-Bergvik-Bollnäs

Totalt 236 km.

 

72 km: Direkt norr om Uppsala kör av mot väg R55 (Enköping) och sedan efter ca 2 km ta väg L272 norrut mot Gysinge 75 km, www.gysinge.se. Gysinge ligger precis öster om Färnebofjärdens nationalpark https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/#.Vn6McUu9iWt och bildar entré till densamma. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet. Fortsätt därefter på väg L272 till Sandviken 47 km. 9 km innan Sandviken går vägen ut på broar över Storsjön och vidare på en grusås in till Sandviken, www.sandviken.se. Här kan anslutning ske till/från E4 Gävle 22 km. Fortsätt på väg L272, där man kommer till sjön Öjaren på höger sida efter 8 km. Efter ytterligare 25 km kommer man till Ockelbo,www.ockelbo.se, vid sjön Vreten. Fortsätt sedan vägen i 27 km förbi Lingbo och efter 9 km, ta av höger mot Bergvik, Stråtjära. Direkt efter avtagsvägen ligger Härnebosjön på vänster sida. Till Bergvik är det 21 km och ca 5 km innan Bergvik passerar man Gullberg som har en strålande utsikt åt söder, sv.wikipedia.org/wiki/Bergvik. Det är inte så lätt att hitta upp på berget, man måste komma norrifrån via Lynäsvägen och försöka hitta den lilla grusväg som leder upp på berget. Där grusvägen har sin sydligaste punkt finns en grusplan och en stig leder bort till utsiktsplatsen. Bergvik ligger mellan sjöarna Bergviken och Marmen. Efter Bergvik är det 33 km till Bollnäs på R50. Förslaget är 40 km längre än huvudvägen.

 

Gävle-Bollnäs 94 km

 

1.Gävle-Hamrångefjärden-Hagsta-Ljusne-Sandarne-Söderhamn-Bollnäs

Totalt 122 km.

 

173 km: Kör gamla E4:an, kustvägen till Söderhamn. Denna väg inleds efter 3 km med en avstickare 11 km till Bönan, sv.wikipedia.org/wiki/Bönan som ligger vid kusten norr om Gävle med fiskehamn och fyrplats. Vägen passerar Hamrånge, www.hamrange.se, Ljusne, www.ljusne.se och Sandarne, sv.wikipedia.org/wiki/Sandarne för att sedan komma till Söderhamn. Man kan ansluta till denna väg längre norrut, vid andra avfarter från huvudvägen, bl.a. vid Hagsta 31 km från Gävle. I Söderhamn ta R50 till Bollnäs 38 km. Detta förslag är 28 km längre än huvudvägen.

 

2.Gävle-Sandviken-Ockelbo-Lingbo-Kilafors

Totalt 100 km.

 

173 km: Inte förenligt med förslag 1. Anslut till Uppsala-Bollnäs förslag 1, genom att köra till Sandviken via Gävle på väg E4/R80 och sedan i Sandviken ta av mot Ockelbo väg L272. Efter ytterligare 25 km kommer man till Ockelbo, www.ockelbo.se, vid sjön Vreten. Fortsätt sedan vägen i förbi Lingbo 18 km och anslut till huvudvägen vid Kilafors 21 km för fortsatt färd mot Bollnäs. Detta förslag är 23 km längre än huvudvägen.

 

 

  1. R83-Segersta-Bollnäs

Totalt 34 km.

 

251 km: på R83 efter Kilafors, kör av till höger mot Segersta och efter 500 m till vänster Hårga 2 km gul skylt, men redan efter ca 600 m ta till höger vid en liten skylt Hårgaberget. Grusvägen når efter ca 2 km en parkeringsplats och därifrån når man berget med strålande utsikt mot Ljusnandalen i norr. Man åker sedan antingen samma väg tillbaka till huvudvägen, sträckan är ca 6 km eller tar till vänster mot Segersta 5 km (ingen skylt) när man når asfaltvägen. Efter att ha passerat Ljusnan är man i Segersta och tar direkt till vänster efter bron Vevlinge 17 km. Denna väg följer av och till Ljusnans östra strand upp till Bollnäs. I Vevlinge ta till vänster på Rv 50 för att nå Bollnäs 2 km. Denna väg är 3 km längre än huvudvägen.

Bollnäs-Ljusdal 64 km

  1. Vallsta-Iste-Järvsö

Totalt 31 km.

 

287 km: strax efter Vallsta 6 km norr om Arbrå www.arbra.se kör av till höger mot Iste 8 km. Vägen följer Ljusnans östra strand upp till Järvsö. Vid Iste fortsätt rakt fram förbi Nor 12 km och sedan till Järvsö efter ytterligare 11 km. Denna väg är 3 km längre än huvudvägen.

Ljusdal-Ånge 107 km

  1. OBS byte av huvudväg:

 

Östavall-Säter-Rätansbyn

Totalt 68 km.

 

420 km: alldeles före Östavall ta av Lv 315 mot Rätansbyn 67km och anslut till avsnittet Stockholm-Åre över Svenstavik vid Rätansbyn. Efter 16 km kommer man, där vägen passerar över Ljungan, till Haveröströmmar. Området är ett naturskyddsområde som omfattar en älvsträcka outbyggd med ett fall på totalt 15 m över 8 km längd  http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-i-vasternorrland/ange-kommun/havero-strommar/Pages/default.aspx, Ljungan rinner här från Kyrksjön till Holmsjön. Om man väljer detta alternativ är vägen till Åre 2 km kortare än huvudvägen, men tar p.g.a. vägens beskaffenhet ca 16 min längre tid att köra.

 

Ånge-Bräcke 37 km

Följ huvudvägen.

Bräcke-Östersund 71 km

Följ huvudvägen.

Östersund-Krokom 18 km

 

 

 

1.Östersund-Frösön-Ytterån

Totalt 33 km.

 

546 km: Tur över Frösön https://sv.wikipedia.org/wiki/Frösön och anslut till huvudvägen vid Ytterån https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterån 34 km. Förslaget är 1 km kortare än huvudvägen.

 

Krokom-Åre 77 km

1.E14-Nälden-Alsen-Mörsil

Totalt 42 km.

 

571 km: Vid Näskott kyrka ta av till höger mot Alsen http://www.alsen.org, 21 km, de sista 8 km innan Alsen följer vägen vackert Alsensjöns norra strand med en vid vy över åkrarna. Alsens kyrka ligger vackert på en höjd och blickar ned mot sjön. Fortsätt fram till huvudvägen 18 km och sedan Mörsil http://www.morsil.se 3 km. Detta förslag är 6 km längre än huvudvägen.

 

2.Undersåker-Ottsjö-Vålådalen-Undersåker

Totalt 71 km.

 

627 km: Avstickare i Undersåker https://sv.wikipedia.org/wiki/Undersåker, leder till en rad fritidsområden. Direkt efter passagen över Indalsälvenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Indalsälven kan man ta till höger mot Edsåsdalen 8 km, med vandringsleder och skidbackar. Från Edsåsdalenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Edsåsdalen kan man nå Renfjället 986 m.ö.h.. Fjället ligger söder om Åresjön https://sv.wikipedia.org/wiki/Åresjön och är en fin utsikt från Åre by. Det är också ett populärt fjäll för snöskoterutflykter från Åre. Väl uppe på fjället ser man norrut Åreskutan 1420 m.ö.h. och Mullfjället 1031 m.ö.h. vid Duved. Tillbaka till Vålådalsvägen kommer man efter ytterligare 7 km till avtagsvägen mot Trillevallen 1 km åt höger med vandring och skidåkning på Välliste 1025 m.ö.h. och efter ytterligare 4 km, avtagsvägen mot Ottsjö 6 km åt höger. Ottsjö ligger vackert belägen vid Ottsjön med Ottfjället 1265 m.ö.h. i fonden. www.ottsjo.com och slutligen efter ytterligare 15 km kommer man fram till Vålådalenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Vålådalen, som ligger 29 km från Undersåker om man kör direkt utan avstickare. Vålådalens fjällstation är utgångspunkt för vandringar i Vålådalens Naturreservat http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/are/valadalen/Pages/index.aspx till bl.a. Ottfjället, Anaris-, Lunndörrs- och Bunnerfjällen, 1265 m.ö.h., 1423 m.ö.h., 1526 m.ö.h. resp. 1626 m.ö.h. Denna avstickare med besök i Edsåsdalen, Trillevallen och Ottsjö på väg till Vålådalen är 87 km.

 

Åre-Duved 10 km

 

Följ huvudvägen.

 

Duved-Storlien 53 km

 

  1. E14-Tännforsen-E14

Totalt 16 km.

 

654 km: 3 km efter Duved ta L322 norrut och besök Tännforsen 8 km www.tannforsen.se.

 

  1. E14-Storulvån-Handöl-E14

Totalt 39 km.

 

686 km: Ta till vänster och gör en avstickare till dels Storulvåns fjällstation https://sv.wikipedia.org/wiki/Storulvåns_fjällstation, 17 km som utgångspunkt för vandringar till Snasahögarna 1463 m.ö.h, Blåhammaren 1163 m.ö.h. och Sylarna 1728 m.ö.h. (1762 m.ö.h. i Norge) och dels på tillbakavägen till Handöl https://sv.wikipedia.org/wiki/Handöl och Handölforsarna 14 km. Parkering kan ske vid Handöl Täljstensmuseum. Efter besöket är det 8 km till huvudvägen.

 

Hitta vackra vägar i Sverige!