Sälen – över Borlänge Mora

Stockholm-Sälen/Idre över Borlänge/Mora E18/R70/L297

Total sträcka 431 km.

 

Alla inledande avståndsangivelser avser avståndet från Stockholm.

 

Betydande orter på vägen är:

1.Enköping 79 km, www.enkoping.se

2.Sala 118 km, www.sala.se

3.Avesta 158 km, www.avesta.se

4.Hedemora 176 km, www.hedemora.se

5.Säter 191 km, www.sater.se

6.Borlänge 216 km, www.borlange.se

7.Leksand 260 km, www.leksand.se

8.Rättvik 281 km, www.rattvik.se

9.Mora 339 km, www.mora.se

  1. Sälen 431 km, www.salenfjallen.se.
  2. Älvdalen 378 km, www.alvdalen.se

Idre 490 km, www.idrefjall.se

 

Vägsträckning: Huvudvägen E18, se http://sv.wikipedia.org/wiki/E18, 79 km, därefter R70 till Oxberg 261 km,

Mot Sälen: en lokal väg från Oxberg över Evertsberg till Transtrand 54 km samt L297 till Sälen 12 km.

Mot Idre: fortsätt från Oxberg R70 till Idre 123 km.

De natursköna delarna efter huvudvägen är:

1.220 km: Efter Borlänge sträcker sig vägen i ca 25 km på östra sidan om Dalälven. Av och till ser man älven och vid Insjön åker man över älven för att följa den i öster in till Leksand.

2.Från Rättvik se natursköna delar i avsnittet Stockholm-Sälen/Idre över Gävle/Mora.

 

Natursköna alternativvägar eller avstickare:

Stockholm-Enköping 79 km

Se senare komna beskrivning sevärdheter runt Stockholm

Enköping-Sala 39 km

Följ huvudvägen

Sala-Avesta 40 km

Följ huvudvägen eller se nedan Sala-Borlänge.

Sala-Borlänge 98 km

  1. R70-Folkärna-Fors-Garpenberg-Husby-Kyrkberget-Gustafs

Totalt 80 km.

 

150 km: En tur utefter Dalälven https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalälven.  Vid avfart Folkärna 7 km ta till höger. Efter 3 km ta till vänster mot Folkärnaoch passera Dalälven och Folkärna by och anslut till R68 vid Stora Dicka. Kör åt höger passera Fors och 4 km efter påfarten på R68 kör av åt vänster mot Garpenberg https://sv.wikipedia.org/wiki/Garpenberg 15 km. Vägen passerar sjön Åsgarn. Garpenberg slott och slottspark är det första man ser av samhället. Slottet ligger i Garhyttan några kilometer från Garpenbergs centrum. Väl i Garpenberg följ skyltar mot Hedemora 16 km och efter 9 km strax före älvövergången, ta av åt höger mot Brovall 5 km. Följ sedan älvstranden på samma sida. Detta går att göra av och till ända fram till Gustafs https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustafs_socken. Det är en sträcka på 38 km, vägen är asfalterad.

 

  1. Byte av huvudväg.

R70-Folkärna-Fors-Garpenberg-Husby-Falun

Totalt 93 km.

 

150 km: En tur utefter Dalälven https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalälven.  Vid avfart Folkärna 7 km ta till höger. Efter 3 km ta till vänster mot Folkärnaoch passera Dalälven och Folkärna kyrka och anslut till R68 vid Stora Dicka 4 km. Kör åt höger passera Fors och 4 km efter påfarten på R68 kör av åt vänster mot Garpenberg https://sv.wikipedia.org/wiki/Garpenberg 15 km. Vägen passerar sjön Åsgarn. Håll sedan mot Garhyttan.Garpenberg slott och slottspark är det första man ser av samhället. Slottet ligger i Garhyttan några kilometer från Garpenbergs centrum. Väl iGarpenberg följ skyltar mot Hedemora 16 km och efter 9 km strax före älvövergången, ta av åt höger mot Brovall 5 km. Följ sedan älvstranden på samma sida. Detta går att göra av och till ända fram till Nedernora/Fäggeby 20 km. Här kan man välja att ansluta till R69 för färd norrut mot Falun 34 km och huvudvägen Stockholm-Sälen/Idre över Gävle/Mora efter 24 km.

Avesta-Hedemora 18 km

Följ huvudvägen.

Hedemora-Säter 15 km

  1. Hedemora-Vikmanshyttan-Norns bruk-R70

Totalt 42 km.

 

176 km: I Hedemora ta av till vänster mot Vikmanshyttan http://gamlavikmanshyttan.se 10 km. Kör igenom samhället och fortsätt rakt fram. Vägen övergår i en grusväg som tar er till en anmärkningsvärd plats vid namn Norns bruk https://sv.wikipedia.org/wiki/Norns_bruk 11 km. Ett bruk i en mycket vacker miljö. Återvänd sedan till Vikmanshyttan och ta av åt vänster för att köra över vägen, strax efter samhället, mot Säter 10 km. detta alternativ är 16 km längre än huvudvägen.

  1. Byte av huvudväg

Hedemora-Falun

Totalt 46 km.

179 km: Ej förenligt med alternativ 1, kör av till höger mot Falun 46 km, för anslutning till huvudväg Stockholm-Sälen/Idre över Gävle/Mora efter 36 km. Alternativet är 8 km kortare än huvudvägen och ansluter till innevarande huvudväg strax före Rättvik.

Säter-Borlänge 25 km

  1. Gustafs-Torsång-Borlänge

Totalt 13 km.

 

204 km: Vid avfart Gustafs på R70 kan man köra ner efter avfarten ta av åt vänster och köra mot Naglarby/Borlänge 13 km. Efter 8 km kommer man till Torsång https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsång, vackert beläget mellan Dalälven och Ösjön som är en vik av sjön Runnhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Runn. Från Torsång kan man sedan åka på norra älvstranden in till Borlänge 5 km. Detta alternativ är 2 km längre än huvudvägen.

Borlänge-Leksand 44 km

Följ huvudvägen.

Leksand-Rättvik 21 km

  1. Leksand-Tällberg-R70

19 km

 

260 km: Kör av till vänster in till Leksand och följ väg mot Tällberg http://tallbergsby.se 12 km genom Hjortnäs. Tällbergs by ligger vackert ned mot Siljan https://sv.wikipedia.org/wiki/Siljan. Från Tällberg är det sedan 7 km till R70. Om man följer skyltarna i Tällberg mot Rättvik 13 km så tar sig vägen ner mot sjöstranden efter ett tag.

Detta alternativ är 5 km längre än huvudvägen.

Leksand-Mora 79 km

  1. Leksand-Västanvik-Siljansnäs-Gesunda-Sollerön-Vinäs-Mora

Totalt 60 km.

257 km: Kör av åt vänster mot Sollerön http://www.solleron.se 47 km och följ Siljans västra sida. Först kommer man till Siljansnäshttps://sv.wikipedia.org/wiki/Siljansnäs 14 km, med ett vackert läge vid Byrviken, som är en del av Siljan https://sv.wikipedia.org/wiki/Siljan. Efter ytterligare 28 km, strax innan man tar av åt vänster ut på Sollerön ligger Gesunda samhälle 41 km med slalombackehttp://www.gesundaberget.se/index.php. Utsikten från toppen av backen är hänförande. Sollerön ligger också vackert ute i Siljan med anslutning genom broar åt väster och norr. Från Sollerön är det 14 km till Mora. Detta alternativ är 18 km kortare än huvudvägen.

Mora-Sälen 90 km / Älvdalen 42 km

 

  1. Mora-Bergkarlås-Orsa

Totalt 16 km.

469 km: Ett annat alternativ dock ej förenligt med 1 är att 2 km efter Mora i andra rondellen ta av till höger mot Bergkarlås 3 km. Denna väg fortsätter parallellt med huvudvägen fast högre upp i sluttningen. Vägen passerar Bergkarlås, Risa med Risaberget och utsikt ned över Orsasjön och ansluter till huvudvägen utanför Orsa. Alternativet är 2 km längre än huvudvägen. I Orsa fortsätt enligt alternativ 1.

2.Mora-Orsa-Fryksås-Grönklitt-Våmhus-Sälen/Älvdalen

Totalt 56 km.

 

343 km: I rondellen 2 km innan Mora ta till höger mot Orsa www.orsa.se. Naturen vid sidan om E45 öppnar sig mot väster ca 5 km efter rondellen. Här har man en vacker utsikt över Orsasjön och bergen bakom Orsa och Våmhus. Följ skyltning i Orsarondellen mot Våmhus. Följ Våmhusvägenoch efter 4 km ta till höger mot först Fryksås http://www.fryksas.nu/index.html, http://www.fryksashotell.se, 9 km, som är en genuin fäbod med bevarad miljö och har en strålande utsikt söderut mot både Orsasjön och Siljan och sedan till Grönklitt https://sv.wikipedia.org/wiki/Orsa_Grönklitt, med slalombacke och björnpark, 3 km efter Fryksås. Väl tillbaka till samma korsning kör till höger mot Våmhus 7 km och därefter väg mot Älvdalen 34 km. Alternativet är 56 km, det är 39 km längre än huvudvägen.

 

Älvdalen-Idre 70 km

 

Följ huvudvägen.

 

 

 

 

Hitta vackra vägar i Sverige!