Vägbeskrivningarnas uppbyggnad

Varje vägbeskrivning inleds med mellan vilka orter huvudvägen går och total sträcka, vanligtvis från startorten eller slutmålets centrum, t.ex. järnvägsstation eller busstation.

Därefter följer huvudvägens distans från startort till slutmål. På efterföljande karta ser man denna sträcka i blått. Eventuella, på kartan, gråa alternativ beskrivs inte, oftast p.g.a. att detta alternativ inte är en vacker väg eller att hela eller delar av sträckan återfinns beskriven i annan vägbeskrivning.

Vid ett klick på länken under kartan, får man en detaljerad interaktiv beskrivning av resvägen genom att man kan förstora upp kartan.

Efter kartan återfinns huvudorterna, vanligtvis kommunerna som huvudvägen passerar. Alla kommuner anges inte men de som är av betydelse. Avståndsangivelsen i den inledande uppräkningen avser avståndet från startpositionen där en klickbar länk till orten också finns.

Avsikten är att man skall besöka dessa orters länkar, för att få information om orterna, sevärdheter m.m. I vägbeskrivningen återfinns därför sällan just sevärdheter i dessa orter, utan tanken är att gå till respektive kommuns hemsida (turistsidan) för få nödvändig information.

Efter uppräkning av huvudorterna anges vilka vägnummer som huvudvägen har. Här kan man också se sträckan i kilometer för respektive vägnummer.

Därefter kommer en beskrivning av huvudvägens vackraste avsnitt.

Efter att själva huvudvägen presenterats, beskrivs ur natursynpunkt intressanta alternativ.

Alternativen är uppdelade i etapper mellan vägens huvudorter. Det kan vara inget, ett eller flera alternativ.

Först anges etappens start- och slutort med avståndet på huvudvägen. Därefter anges vilka större orter eller sevärdheter som passeras på alternativvägen. Därefter kommer en karta som illustrerar alternativvägen med avstånd och beräknad färdtid utan stopp. Under kartan återfinns en länk till den interaktiva kartan.

Om något alternativ sträcker sig förbi en eller flera etapporter på huvudvägen, anges i rubriken avståndet mellan alternativets startposition och dess slutmål. Om alternativvägen inte börjar och/eller slutar i en ort anges oftast avfarten från huvudvägen och påfarten på densamma som startposition respektive slutmål.

Under alternativbeskrivningarna återfinns länkar till de samhällen av intresse som presenteras samt länkar till naturreservat, nationalparker, transportörer vad gäller färjor, båttaxi, bussar, liftar m.fl.

Tips: Det är svårt att fullständigt beskriva vårt land och alla dess fantastiska sevärdheter, så i anspråkslöshetens namn tas gärna tips emot om andra sevärdheter som vi inte fått med. Maila gärna dessa tips till mats.rynefelt@telia.com eller ge en direkt kommentar här. Tänk dock på att sevärdheter som ligger långt från de huvudvägar som här beskrivs inte tagits med ännu p.g.a. just avståndet till huvudvägen.

Hitta vackra vägar i Sverige!